Impresum

MIEŠACIE CENTRUM.SK

prevadzka a kamenna predajna: Stará Vajnorská 15/A
831 04 Bratislava
Tel.: +421 904 831 671
e-mail: marianstribrnsky@gmail.com

ICO: 45492107
DIC: 1047015607
Nezapísaný v OR OS BA I, odd. sro,szčo, vložka č.- /-

Majitel,Jednateľ:
Marian Stríbrnský, Zahradnicka 786/55, Ivanka pri Dunaji

90028 Slovensko

 

© 2017-2019 MiešacieCentrum.Sk. Všetky práva vyhradené.

Právne poznámky :

Translate »