Plán obnovy – ako využiť dotácie na zateplenie rodinného domu ?

Každý majiteľ staršieho domu, ktorý spĺňa podmienky tak môže podať žiadosť a dostať finančný príspevok na obnovu svojho domu, vďaka čomu ušetrí na nákladoch na energie a pomôže zvýšiť kvalitu životného prostredia. Investíciu bude realizovať Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá patrí pod ministerstvo životného prostredia. Program obnovy rodinných domov bude trvať do polovice roku 2026. Viac sa dozviete na https://obnovdom.sk/ Obnov dom - https://obnovdom.sk/ Plán obnovy a odolnosti SR – https://www.planobnovy.sk/ Ministerstvo životného prostredia – https://www.minzp.sk/ Slovenská agentúra životného prostredia – https://www.sazp.sk/

 

Na čo všetko môžete získať príspevok?

Príspevok na obnovu rodinného domu môžete získať na jedno alebo viacero opatrení pri dodržaní podmienky minimálnej úspory 30% (a viac) primárnej energie oproti stavu pred obnovou. Z plánu obnovy sú podporované nasledovné skupiny opatrení:

  • Zlepšovanie tepelno-technických vlastností
  • Inštalácia zdroja energie
  • Zelená strecha
  • Akumulačná nádrž na dažďovú vodu
  • Tieniaca technika
  • Odstránenie azbestu

Súčasťou oprávnených nákladov je aj projektová dokumentácia.

 

Posted in Blog and tagged , , , .