Zásady ochrany osobných údajov

Úvod

Spoločnosť, ktorá je uvedená v impresu (ďalej len „my“) ako prevádzkovateľ tejto online služby, zodpovedá za zhromažďovanie, spracovanie a použitie osobných údajov, podľa zákona č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov a podľa Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, známeho tiež pod skratkou GDPR. Ochranu Vášho osobného súkromia a Vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Osobné údaje zhromažďujeme, spracovávame a používame v súlade s obsahom týchto zásad ochrany osobných údajov a platným slovenským a európskym právom.

Chceli by sme Vás informovať prostredníctvom týchto zásad ochrany osobných údajov, ktoré z Vašich osobných údajov zhromažďujeme, zpracovávame a používame.

Osobné údaje

Osobné údaje sú jednotlivé informácie o Vašich osobných alebo faktických okolnostiach. To zahŕňa všetky informácie o Vašej totožnosti, ako je Vaše meno, e-mailová adresa alebo poštová adresa. Naproti tomu informácie, ktoré nie je možné prepojiť s Vašou identitou (napríklad počet užívateľov webovej stránky), sa za osobné údaje nepovažujú.

V zásade môžete používať našu webovú stránku bez toho, aby ste museli poskytovať Vaše osobné údaje. Pri niektorých ponúkaných službách sú však Vaše osobné údaje zhromažďované. V zásade zhromažďujeme, ukladáme a používame tieto údaje iba za účelom zlepšenia využitia tejto webovej stránky, najmä pre poskytovanie požadovaných informácií.

Ukladanie a spracovanie osobných údajov

Vaše údaje sú uložené na špeciálne chránených serveroch. Tie sú chránené technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, prístupu, úprave alebo šíreniu Vašich údajov neoprávnenými osobami. K Vašim údajom má prístup iba niekoľko oprávnených osôb. Tí sú zodpovedné za techickú, komerčnú alebo redakčnú podporu serverov. Napriek pravidelnej kontrole nie je možná úplná ochrana pred všetkými nebezpečenstvami.

Prenos našich webových stránok a Vašich príspevkov na naše webové stránky cez internet je v zásade nešifrvaný. Nie je preto vylúčené, že tretie strany môžu zobraziť / alebo pristupovať k prenášaným dátam. Doporučujeme, aby ste tento aspekt zvážili pri rozhodovaní o tom, či a aké údaje nám poskytnete cez internet.

Vaše osobné údaje sú šifrované a prenášané cez internet. Na prenost údajov používame šifrovanie SSL (Secure Socket Layer).

Prenos osobných údajov tretím stranám

V zásade používame Vaše osobné údaje iba pre splnenie požadovaných služieb. Pokiaľ by sme v rámci poskytovaných služieb využívali služieb externých poskytovateľov služieb, je akýkoľvek prístup k nim z ich strany iba za účelom poskytovania služieb. Vykonávame technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu neustáleho dodržiavania požiadaviek na ochranu údajov a tiež zaväzujeme aj našich externých poskytovateľov služieb.

Okrem toho osobné údaje neposkytujeme tretím osobám bez Vášho výslovného súhlasu, najmä pokiaľ ide o reklamné účely. Vaše osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám iba vtedy, ak budete sami súhlasiť, alebo v takom rozsahu, v akom sme oprávnený alebo povinný tak urobiť v súlade so zákonnými požiadavkami a / alebo úradnym či súdnym príkazom. Takéto prípady môžu zahrňovať väčšinou poskytovanie údajov pre účely vymáhania práva, reakcia na mimoriadne situácie alebo pre vymáhanie práv duševného vlastníctva.

Použitie našej domovskej stránky

Informácie o Vašom počítači

Vždy, keď navštívite našu webovú stránku, zhromažďujeme nasledovné informácie o Vašom počítači nezávisle na Vašej registrácií: IP adresu Vášho počítača, požiadavku Vášho prehliadača a čas tejto žiadosti. Okrem toho je stav a objem prenesených dát zaznamenaný ako súčasť tejto žiadosti. Zhromažďujeme tiež informácie o použitom prehliadači a operačnom systéme prehliadača. Sledujeme webové stránky, z ktorých bola stránka prezeraná. IP adresa Vášho počítača je uložená iba v dobe používania služby online a následne je zmazaná alebo anonymizovaná v skrátenej podobe. Zostávajúce dáta sú uložené iba po obmedzenú doby.

Tieto údaje používame k prevádzke webovej stránky, najmä odhaleniu a odstráneniu chýb, k určeniu využitia stránky, k úpravam a vylepšeniam.

Použitie cookies

Rovnako ako u mnohých webových stránok aj naša používa cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo Vašom počítači, ukladajú určité nastavenia a dáta prostredníctvom Vášho prehliadača. Súbory cookie obvykle obsahujú názov domény, z ktorej bol súbor cookie odoslaný, rovnako ako informácie o veku súboru cookie a alfanumerického identifikátora.

Súbory cookie umožňujú rozpoznať počítač a okamžite sprístupniť všetky východzie nastavenia. Cookies nám pomáhajú zlepšiť webové stránky a ponúknúť Vám lepšie a osobnejšie služby.

Súbory cookies, ktoré používame, sú tzv. session cookies, ktoré sú po ukončení relácie prehliadača automaticky zmazané.

Väčšina prehliadačov je na úvod nastavená tak, aby automaticky preberala cookies. Môžete však deaktivovať ukladanie súborov cookie alebo nastaviť prehliadač tak, aby Vás upozorňoval pri odosielaní súborov cookie. Zoberte prosím na vedomie, že ak zakážete ukladať súbory cookie, môže Vám byť obmedzené alebo znemožnené užívať našu webovú stránku.

Google Analytics

Pre štatistickú analýzu používame službu Google Analytics. Služba Google Analytics je služba pre webovú analýzu poskytovanú spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, USA („Google“). Google Analytics používa „súbory cookie“, čo sú textové súbory uložené v počítači, ktoré umožňujú analýzu spôsobu, akým užívatelia využívajú webovú stránku. Informácie generované cookies o Vašom využití webu budú všeobecne odovzdavané na server Google v USA a tam uložené. Pokiaľ je však na tejto webovej stránke povolená anonymná IP, Vaša IP adresa bude najskôr skrátená spoločnosťou Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo ďalších štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Vo výnimočných prípadoch môže byť celá IP adresa prenesená na server Google v USA a skrátená. V mene prevádzkovateľa týchto webových stránok spoločnosť Google tieto informácie použije k vyhodnoteniu Vášho využívania webových stránok za účelom zostavovania správ o aktivitách webových stránok a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s užívaním webových stránok a využívaním internetu v súvislosti s prevádzkovateľom webovej stránky. IP adresa, ktorú Váš prehliadač prenáša v rámci služby Google Analytics, nebude spojená so žiadnymi ďalšími údajmi v držaní spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť výberom vhodných nastavení v prehliadači; musíme však upozorniť, že v tomto prípade nebudete môcť používať všetky funkcie tohto webu. Okrem toho môžete tiež zabrániť spoločnosti Google zhromažďovať dáta vygenerované cookie o Vašom používaní webových stránok (vrátane Vašej IP adresy), rovnako ako spracovaniu týchto dát spoločnosťou Google v budúcnosti tým, že si stiahnete a nainštalujete plug-in prehliadača dostupný na (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk).

„Ďalšie informácie nájdete na stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs alebo https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs

(Všeobecné informácie o službe Google Analytics a ochrane dát). Musíme zdôrazniť, že na našich weboch služby Google Analytics bol kód „“anonymizeIp ();““ rozšírený o anonymizáciu adries IP, čím bol odstránený posledný oktet. [sic]“

Google AdWords

Pomocou programu Google AdWords pre inzerciu online a sledovanie konverzií používame službu Google AdWords. Sledovanie konverzií Google je analýzou poskytovanou spoločnosťou Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, „Google“). Súbor cookie bude nastavený, pokiaľ prídete na našu webovú stránku prostredníctvom reklamy Google. Tieto súbory cookie vypršia po 30 dňoch a nepoužívajú sa k osobnej identifikácií. Pokiaľ navštívite niektoré stránky v rámci nášho webu a súbor cookie doposiaľ neuplynul, môže Google aj my sami zistiť, že ste klikli na inzerát a že bol na túto stránku smerovaný. Každý inzerent AdWords získa iný súbor cookie, tzn. súbory cookie nemožno sledovať prostredníctvom webových stránok inzerenta. Informácie získané pomocou konverzie cookies sa používajú k vytváraniu štatistík konverzií pre inzerentov, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Inzerenti môžu zistiť celkový počet užívateľov, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Inzerenti môžu zistiť celkový počet užívateľov, ktorí klikli na reklamu a boli presmerovaní na stránku so značkou sledovania konverzií. Inzerenti však neobdržia žiadne informácie, ktoré by umožnili osobnú identifikáciu užívateľov. Spojenie medzi Vašimi osobnými údajmi a Vašimi údajmi o použití nie je možné. Pokiaľ chcete súbory cookie zakázať pre sledovanie konverzií, môžete nastaviť prehliadač tak, aby blokoval súbory cookie z nasledujúcej domény: „googleadservices.com“

Sociálne siete

V našej on-line službe nájdete odkazy na sociálne siete Facebook, Google+, Instagram a Pinterest, Xing, YouTube a Twitter. Odkazy sú označené príslušným logom poskytovateľa.

Kliknutím na odkazy otvoríte príslušné stránky sociálných sietí, na ktoré sa tieto zásady ochrany osobných údajov nevzťahujú. Podrobnosti o príslušných ustanoveniach nájdete v príslušných prehláseniach o ochrane osobných údajov každého poskytovateľa; nájdete ich na adrese:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Google+: https://www.google.com/policies/privacy/?hl=de

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Xing: https://www.xing.com/privacy

Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=de

YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Integrácia Facebook Plug-in

Na našich webových stránkach sa používajú tzv. Sociálne pluginy („Plug-ins“) sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“) . Plug-ins sú označené logom Facebooku alebo frázou „Facebook Social Plug-in“. Prehľad pluginov Facebooku a ich vzhľad nájdete tu: developers.facebook.com/plugins

Bezprostredná integrácia modulu Plug-in sa neuskutočňuje na našej webovej stránke, ale musíte ju explicitne aktivovať. Pokiaľ používate našu webovú stránku, dáta z Facebooku nebudú zhromažďované, spracovávané ani uložené. Iba ak aktivujete Plug-in integrovaný v našej webovej stránke, bude prvý krát vytvorené priame spojenie so servermi Facebook. Aktivácia sa uskutoční kliknutím na modul Plug-in. Až potom môže byť použitý Plug-in, napríklad môže byť kliknuté na tlačidlo „to sa mi páči“.

Aktiváciou modulu Plug-in získava spoločnosť Facebook informácie, ktoré ste získali na našej webovej stránke, a to aj v prípade, že nie ste prihlásený na Facebook. Tieto informácie (vrátane Vašej IP adresy) sú prenášané z Vášho prehliadača priamo na server Facebook v USA a sú tam uložené. Pokiaľ ste prihlásený na Facebooku, môže Facebook návštevu odkazu priradiť k Vášmu účtu. Pokiaľ interagujete s Plug-in, napríklad klepnutím na tlačidlo „to sa mi páči“ alebo odoslaním komentáru, sú príslušné informácie tiež prenášané priamo na server Facebook a tam uložené. Informácie sú taktiež zverejnené na Facebooku a zobrazené Vašim priateľom.

Facebook môže tieto informácie použiť pre účely reklamy, prieskumu trhu a k návrhom príslušných Facebookových stránok. Za týmto účelom spoločnosť Facebook vytvára profily záujmov. Aby sme napr. vyhodnotili, akým spôsobom využívate našu webovú stránku, pokiaľ ide o inzeráty zobrazené pre Vás na Facebooku, informovali ostatných uživateľov Facebooku o Vašich aktivitách na našej webovej stránke a poskytovali ďalšie služby týkajúce sa používania Facebooku.

Ak nechcete, aby spoločnosť Facebook príjímala od Vás akékoľvek údaje, nemusíte nič robiť, pretože prenos údajov sa uskutočňuje až po prvom kliknutí na modul Plug-in a súhlasu s využívaním údajov. Ak bol daný súhlas na zhromažďovanie, spracovanie a ukladanie údajov, môže byť kedykoľvek vznesená námietka opätovným otvorením webovej stránky.

Prečítajte si prosím zásady ochrany osobných údajov pre účely a rozsah zberu dát a ďalšieho spracovania a používania dát prostredníctvom Facobooku, rovnako ako práva a možnosti nastavenia pre ochranu Vášho súkromia na : www.facebook.com/policy.php.

Použitie YouTube

Naše webové stránky používajú pluginy z YouTube, ktoré prevádzkuje spoločnosť Google. Prevádzkovateľom stránok je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokiaľ navštívite jednu z našich stránok vybavených plug-inom YouTube, je nadviazané spojenie so servermi YouTube. Server YouTube bude informovaný o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili.

Ak ste prihlásený k svojmu účtu YouTube, služba YouTube Vám umožní zlúčiť Vaše surfovacie návyky priamo s Vašim osobným profilom. Tomuto môžete zabrániť odhlásením sa z YouTube a odstránením súborov cookies YouTube.

Ďalšie informácie o správe uživateľských dát nájdete v zásadách ochrany osobnýchch údajov YouTube na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Kontaktný formulár

Ak chcete použiť kontaktný formulár na našej webovej stránke, sú požadované osobné údaje ako meno a e-mailová adresa. Zhromažďujeme a používame údaje prenášané prostredníctvom kontaktného formulára výlučne na účely toho, aby sme mohli odpovedať na Vaše otázky alebo Vaše požiadavky.

Po spracovaní požiadavky sú údaje najskôr uložené pre prípad akýchkoľvek otázok. Je možné kedykoľvek požadovať zmazanie údajov, inak sa vymazanie uskutoční po úplnom vyriešní problému.

Ďalšie informácie

Odkazy na iné webové stránky

Naše webové stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky. Tieto odkazy sú tak obvykle označené. Nemáme žiaden vplyv na to, do akej miery sú prepojené webové stránky v súlade s platnými predpismi o ochrane údajov. Preto doporučujeme informovať sa o príslušných zásadách ochrany osobných údajov na konkrétnych stránkach

Práva dátových subjektov

Máte právo na informácie o údajoch, ktoré ste si uložili, rovnako ako na opravu, zablokovanie alebo odstránenie týchto údajov podľa potreby. Kontaktnou osobou je náš inšpektor ochrany údajov.

Rovnako tak môžete kedykoľvek zrušiť akýkoľvek súhlas, ktorý ste v minulosti udelili. Kontaktnou osobou je náš inšpektor ochrany údajov.

Kontakt

Ďalšie informácie o nakladaní s osobnými údajmi Vám poskytne inšpektor ochrany údajov spoločnosti Miešacie centrum.sk

MIEŠACIE CENTRUM.SK s.r.o
Stará Vajnorská 15/A
831 04 Bratislava

ICO: 53653041 DIČ DPH : SK 2121483573

Zmena týchto zásad ochrany osobných údajov

Stav zásad ochrany osobných údajov je uvedený dátumom (nižšie). Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto Zásady ochrany osobných údajov s budúcim účinkom. Aktuálna verzia je dostupná priamo na tejto webovej stránke. Pravidelne navštevujte tuto webovu stránku a informujte sa o aktuálnych pravidlách ochrany osobných údajov.

stav týchto zásad ochrany osobných údajov: