Carbopor a jeho vlastnosti “pružnost“

Uhlíkové vlákno (-normovaný názov)je súvislé vlákno obsahujúce z drvivej väčšiny uhlíkové atómy a s priemerom medzi 5–10 μm. Jeho najväčšou výhodou sú vynikajúce štrukturálne vlastnosti, vynikajúci pomer odolnosti v ťahu k váhe, tepelná a chemická odolnosť. Zatiaľ najväčšou nevýhodou je pomerne vysoká cena výroby.

Všeobecná charakteristika:

Pri výrobe uhlíkového vlákna sa atómy uhlíka spájajú do kryštalickej mriežky paralelne k pozdĺžnej ose vlákna, čo má za následok vysokú pevnosť v ťahu. Typicky je viacero vlákien spájaných dohromady a tvoria niť, ktorá je ďalej spracovaná na tkaninu podľa konkrétnych potrieb.

Okrem vysokej pevnosti v ťahu sa uhlíkové vlákno vyznačuje aj vynikajúcou odolnosťou voči agresívnym chemikáliám, vysokej teplote a má nízku tepelnú rozťažnosť. Tieto vlastnosti spolu s veľmi nízkou hmotnosťou ho predurčujú ako vynikajúci konštrukčný materiál v leteckej a kozmickej technike, športových potrieb, motoristickom športe aj armáde. Pri niektorých aplikáciách je nahrádzaný najmä kevlarovýmvláknom, ktoré má podobné vlastnosti, ale je podstatne lacnejšie na výrobu.

Postupne vytláča sklené vlákno, ktoré je síce extrémne lacné, ale má podstatne vyššiu hmotnosť a aj v iných aspektoch nedosahuje také dobré výsledky, ako uhlíkové vlákno.

Samotné uhlíkové vlákno je zväčša len hlavným konštrukčným materiálom pri výrobe kompozitných materiálov. Väčšinou sa uhlíkové vlákna alebo tkanina z uhlíkových vlákien (aj v niekoľkých vrstvách), vytvaruje do presne požadovaného výsledného tvaru, spevní epoxidovou živicou a vytvorí tak uhlíkový laminát. Je obdobou sklolaminátu, kde namiesto uhlíkových vlákien sa použijú sklené vlákna.

Uhlíkový laminát má vyššiu pevnosť ako oceľ, je však ľahší a pružnejší. Taktiež sa s ním ľahšie pracuje a umožňuje vytvárať prakticky akékoľvek predmety a tvary aj v amatérskych podmienkach. Pre vysokú tepelnú odolnosť sa vyrábajú špeciálne uhlíko-grafitové kompozity, ktoré sa vyhotovujú spekaním uhlíkových vlákien do grafitovej matice. zdroj-wikipedia

Omietka Capatect Carbopor a jej vlastnosti

Dekoratívna omietka je na báze hybridnej silikónovej disperzie so štruktúrou „zrno na zrno“
podobnou škrábanej/hladenej omietke, určená je pre povrchové úpravy fasád. Vhodná ako krycia
vrstva na kontaktné tepelno izolačné systémy Capatect a na sanačné omietkové systémy.
Vlastnosti štruktúrovaných omietok Capatect CarboPor: sú plnené uhlíkovými vláknami, majú vysokú
difúznu schopnosť a sú vodo odpudivé (výrazný „perličkový“ efekt). Vďaka
fotokatalytickému účinku sa štruktúrované omietky Capatect CarboPor vyznačujú aktívnym
samočistiacim efektom a zvýšenou ochranou proti primárnemu napadnutiu
mikroorganizmami (riasami a hubami). Uhlíkové vlákna v omietke pôsobia ako rozptýlená
výztuž a omietka je vďaka tomu mimoriadne mechanicky odolná.

Posted in Best Collections, Blog, Uncategorized.