HISTOLITH

Systémy pre renováciu pamiatok

z Histórie

Stavebné pamiatky sú výrazom našej histórie a kultúry, ktorý sa premenil na kameň. Sú dedičstvom tvorivých činností našich predkov. Zachovávanie a ochrana cenného kultúrneho dedičstva sú pre spoločnosť Caparol trvalou záležitosťou už od založenia pred viac než 110 rokmi. Podnik prispieva už dlhé desaťročia vápennými a silikátovými výrobkami k reštaurovaniu a renovovaniu historických stavieb.

V celej Európe existujú význačné historické historické stavebné pamiatky, ktoré boli renovované a prebudené do novej krásy pomocou výrobkou Caparol. Vykonávali sa rozbory pôvodných aplikovaných náterových a omietkových systémov a tieto systémy sa v dnešnej dobe vyrábaju opäť autenticky, ako napríklad naše farby na báze ľanového oleja na nátery drevených konštrukcií. Práca na údržbe stavebných pamiatok, a s týmito pamiatkami, doviedla spoločnosť Caparol k tomu, aby s názvom Histolith bola vytvorená značka, do ktorej sú zhrnuté všetky kvalitné výrobky firmy, ktoré sa aplikujú v oblasti starostlivosti o pamiatkové objekty. Pamiatkári, architekti a spracovatelia tak majú k dispozícií program výrobkov, ktorý ako celok obsahuje všetky materiály potrebné na riadnu pamiatkársku sanáciu historických stavieb.

Spoločnosť Synthesa, od roku 1966 súčasť spoločnosti Deutche Amphibolin - Werke, zaradila v roku 2013 úspešný pogram Histolith do svojho sortimentu.

Máme radosť z toho, že touto cestou môžeme prispieť k ochrane a zachovaniu cenného kultúrneho dedičstva po celom svete.